مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۱/۰۵/۲۰

نام 3 استاد دانشگاه صنعتی شریف در لیست دانشمندان برتر صنعت کشور

در همکاری با جامعه و صنعت 15 دانشمند برتر معرفی شدند که در میان آنها نام 3 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف قرار گرفت.  به مناسبت هفته پژوهش 15 دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی شدند که نام 3 تن از اساتید دانشگاه صنعتی شریف نیز در این بین اطلاعت بیشتر دربارهنام 3 استاد دانشگاه صنعتی شریف در لیست دانشمندان برتر صنعت کشور[…]