دفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف

اطلاعات واحد
مدیردکتر امین الوانچی
اعضای هیئت موسسدکتر امین الوانچی
تلفن02166166312
آدرسدانشگاه صنعتی شریف-مجتمع خدمات فناوری شریف- اتاق 312
ایمیلalvanchi@sharif.edu

معرفی:

پروژه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی سهم قابل توجهی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارد. بزرگی پروژه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی، حجم زیاد منابع انسانی، تجهیزات، مصالح و منابع مالی مورد نیاز در طول دوره ساخت پروژه‌ها و نگهداری از این زیرساخت‌ها پیچیدگی‌های زیادی را بوجود می‌آورد. عدم توجه به این امر عملا باعث می‌شود که بسیاری از زیرساخت‌های ساخته‌شده در کشور کارکرد و کارایی لازم را نداشته ‌باشند و نتیجه مطلوب و مورد نظر را برای کشور به همراه نیاورند. در این میان مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling یا BIM) از آخرین و مطرح‌ترین دستاوردهای فن‌آوری‌های نوین مبتنی بر فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در جهان است که توانسته است مدیریت پروژه‌ها و زیرساخت‌ها را در صنعت ساخت متحول سازد. دفتر مدیریت پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان شریف با مجهز شدن به آخرین یافته‌های علم و تکنولوژی در این حوزه و با اتکاء به تجارب و آموخته‌های محققین و کارشناسان خبره به طور فعال در بخش‌های مشاوره، راهبری و مدیریت حوزه‌های مختلف پروژه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی سرآمد بوده است و توانسته است پیشرفت‌های ارزنده‌ای را در این زمینه برای کشور ارمغان آورد.

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

 • مشاوره، راهبری و مدیریت پروژه‌های عمرانی مبتنی بر BIM
 • مشاوره، راهبری و مدیریت تدوین چشم‌انداز، برنامه استراتژیک و نقشه راه سازمان‌ها برای پیاده سازی BIM
 • راه‌اندازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های متولی یا مجری پروژه‌های عمرانی
 • طراحی، مشاوره، راهبری و مدیریت قراردادهای عمرانی
 • طراحی، مشاوره، راهبری و پیاده‌سازی سیستم‌های اینترنت محور مبتنی بر BIM

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

 

 • راهبری مدیریت پروژه مبتنی بر BIM در پروژه بیمارستان عمیدیه
 • مدیریت طرح مبتنی بر BIM در پروژه پارک نوآوری جراح تهرانی
 • نظارت بر پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه‌های سازمان اوقاف
 • مشاور و مجری تهیه سند چشم‌انداز و برنامه استراتژیک BIM در پروژه‌های عمرانی عمومی استان تهران
 • ناظر پروژه تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیاده‌سازی BIM در پروژه‌های عمرانی عمومی استان تهران
 • طراحی چارچوب قراردادی توسعه و نوسازی بافت فرسوده با مشارکت سرمایه گذار خصوصی
 • توسعه نرم افزار اینترنت محور واقعیت مجازی مدیریت فروش و پیش‌فروش ساختمان‌ها مبتنی بر BIM
 • تهیه طرح‌های امکانسنجی صنایع پایین دستی آلومینیوم
 • تهیه طرح بهبود طراحی و خدمت دهی زیرساخت‌های دریایی جزیره کیش با استفاده از شبیه سازی