حضور جناب آقای دکتر ظفرقندی رییس سازمان نظام پزشکی کشور در دانشگاه صنعتی شریف و بازدید از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه

در نشست مشترک روسای دانشگاه صنعتی شریف و سازمان نظام پزشکی ایران تفاهم‌نامه همکاری علمی، فناوری پزشکی و پژوهشی مابین طرفین به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی، به منظور توسعه و ترویج فناوری‌های پزشکی و سلامت در راستای ارتقای سلامت جامعه، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و سازمان نظام پزشکی منعقد گردید.
مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف و دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان پزشکی ایران بهمراه جمعی از معاونین و مدیران این دو حوزه، امروز دوشنبه 20 آبان‌ماه سال جاری در اتاق شورای ریاست دانشگاه برگزار شد.
انعقاد این تفاهم‌نامه که به منظور همکاری مشترک صورت گرفت شامل موضوعاتی از قبیل؛ بسترسازی برای ترویج فناوری‌های سلامت در راستای نهادینه کردن آن در بین جامعه پزشکی و عموم مردم، ترغیب فناوران و دانشگاهیان به توسعه فناوری‌های پزشکی و سلامت در راستای ارتقای سلامت جامعه، ارتقاء ظرفیت رسانه‌های دیجیتال در جهت خلق فرصت‌های نوین، مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش، پژوهش و ارتقای سلامت، مشارکت در برگزاری رویدادها، همایش‌ها و برنامه‌های مشترک در راستای دستیابی به اهداف تفاهم نامه، برنامه‌ریزی و اجراي پروژه‌هاي پژوهشی و فناوری مشترك، تبادل اطلاعات و تجارب موجود در زمینه توسعه آموزش، پژوهش و فناوری‌های سلامت، اجرای برنامه مشترک حمایت از طرح‌های پژوهشی و سرمایه گذاری در توسعه پژوهش و فناوری در حوزه سلامتی می‌شود.
این تفاهم‌نامه در 5 ماده تنظیم گردیده و اعتبار آن از تاریخ امضاء به مدت 2 سال می‌باشد