بازدید مدیر دفتر ارتباطات دانشگاه دیاله عراق از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، امروز دوشنبه ۲۲ مهرماه، دکتر عمار ریاض قاسم، مدیر دفتر ارتباطات دانشگاه دیاله عراق به همراه محمد الثامر از دانشگاه صنعتی شریف بازدید نمودند. در جلسه‌ای که به این منظور در دفتر امور بین‌الملل برگزار شد، دکتر شهرام خزائی از دانشکده علوم ریاضی و دکتر مهران جاهد مدیر دفتر دانشجویان بین‌الملل به میزبانی این هیأت پرداختند.
همکاری دو دانشگاه در زمینه دوره‌های کوتاه‌مدت جابه‌جایی استاد، راهنمای مشترک پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی به دانشجویان دانشگاه دیاله و پژوهش مشترک از محورهای توافقات انجام‌ گرفته در این جلسه بود. در نهایت مقرر شد با هماهنگی میان دو دانشگاه، تفاهم‌نامه‌ای میان دو دانشگاه تنظیم گردد و در بازدید رئیس دانشگاه دیاله در آینده نزدیک به امضا رسد.
پس از این جلسه نیز دکتر قاسم بازدیدی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه داشت و از نزدیک با دفاتر و فعالیت‌های این مجموعه آشنا شد.
خاطرنشان می‌شود؛ همکاری با دانشگاه‌های کشورهای منطقه از جمله عراق در قالب ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و جذب دانشجو از اولویت‌های بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف است.
همچنین مطابق رده‌بندی وزارت آموزش عالی عراق، دانشگاه دیاله جزء ۵ دانشگاه برتر این کشور محسوب می‌شود.