بازدید هیأتی از سازمان مالکیت فکری کره جنوبی از دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی شریف

طی برنامه‌­ریزی­های انجام شده توسط معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در راستای پروژه تبادل دانش با سازمان مالکیت فکری کره جنوبی، هیأتی از آن سازمان نشست مشترکی با مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی شریف و دفتر مالکیت فکری جهت تبادل دانش و تجربیات در حوزه آموزش مالکیت فکری، اظهارنامه­‌های ثبت اختراع و ارزیابی پتنت در تاریخ 11 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

در این جلسه که در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، در ابتدا ساختار دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی شریف و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن نیازهای موجود در دانشگاه و ایران جهت تبادل دانش و شیوه‌­های آموزش مفاهیم مالکیت فکری بررسی گردیدند.