گزارش تصویری دیدار عیدانه خانواده شریف

مراسم دید و بازدید عیدانه نوروز 1398، صبح روز 17 فروردین ماه سال جاری با حضور اعضای هیات رئیسه ی دانشگاه در مجتمع خدمات فناوری برگزار شد.