معرفی کتاب چگونگی اداره کسب و کار در بحران اقتصادی

کتاب حاضر در دو بخش و نه فصل، به گونه‌ای طراحی شده است که خواننده را با نگاهی از کل به جز، با بحران‌ اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد کلان در سطح جهانی، کشورها و بنگاه‌های اقتصادی آشنا می‌کند و راه‌کارهای مقابله با بحران را در سطح بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در بخش سیاست‌های فروش و بازاریابی معرفی می‌نماید.
فناوران محترم می‌توانند این کتاب را از کتابخانه مشترک مرکز کارآفرینی و برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری واقع در واحد 303 به امانت بگیرند.