معرفی کتاب از چرتکه تا استراتژی

کتاب از چرتکه تا استراتژی به بررسی تعدادی از برندهای ایرانی می‌پردازد که توانسته‌اند با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های اقتصادی و بدترین شرایط محیطی، به موفقیت برسند. این کتاب با تشریح تجربه‌‌های برندهای منتخب خواننده را با موضوعات مدیریت و کارآفرینی آشنا می‌کند و فرصت الگوبرداری و شبیه‌سازی را برای او فراهم می‌کند.
فناوران محترم می‌توانند این کتاب را از کتابخانه مشترک مرکز کارآفرینی و برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری واقع در واحد 303 به امانت بگیرند.