دفتر خدمات فناوری سامانه‌های ناوبری و كنترل شریف

اطلاعات واحد
مدیردکتر حسن سالاریه
اعضای هیئت موسسدکتر حسن سالاریه
تلفن02166166216
آدرستهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 117
وبسایتhttp://ncso.sharif.edu
ایمیلsalarieh@sharif.ir
کد qr

معرفی واحد:

این دفتر با هدف ایجاد بستری دانش‌بنیان و در ارتباطی تنگاتنگ با صنایع مختلف در زمینه‌های طراحی و ساخت انواع سیستم‌های ناوبری، ناوبری اینرسی، ناوبری تلفیقی مبتنی بر فیلترهای نوین مانند فیلتر کالمن، کالمن توسعه یافته، Unscented، PF، و همچنین طراحی و ساخت انواع سیستم‌های کمک ناوبری مغناطیسی و گرانش سنجی و نوری می‌باشد. از دیگر فعالیت‌های اصلی دفتر طراحی و ساخت سنسورهای ناوبری پیشرفته، مانند سنسورهای خورشیدی، ستاره یاب، زمین، سنسور ژایرو ممز می‌باشد. بعلاوه در زمینه طراحی و ساخت و اجرای انواع اتوپایلوت در سیستم‌های هوایی، زمینی و شناورها تجربیات موفق مختلفی دارد.

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

تیم طراح الگوریتم‌های مختلف کنترل و هدایت، تیم طراح الگوریتم‌های مختلف ناوبری، تیم طراح الگوریتم و بهینه‌سازی الگوریتم، تیم طراحی الکترونیک، تیم طراحی سازه و ارتعاشات و کنترل کیفی، آشنایی کامل با استانداردهای طراحی نظامی، آشنایی کامل با روش‌های کالیبراسیون استاتیک و دینامیک، آشنایی کامل با روش‌های سخت افزار و نرم افزار در حلقه

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

سیستم‌های ناوبری اینرسی، سیستم‌های ناوبری تلفیقیGPS , INS، سیستم‌های ناوبری بر پایه فیلترهای نوین، سیستم‌های ناوبری با قابلیت تخمین بایاس به شکل تطبیقی، طراحی و ساخت انواع اتوپایلوت، طراحی و ساخت انواع سیستم‌های تله درایو در خودرو، طراحی و ساخت سیستم‌های کمک ناوبری، طراحی و ساخت تجهیزات سخت افزار در حلقه، طراحی و ساخت انواع کامپیوتر پرواز، طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کنترل و هدایت، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل آتش، طراحی و ساخت انواع ژایروکامپس استاتیک و دینامیک