دفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف

اطلاعات واحد
مدیردکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن02166166208
آدرستهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 201
وبسایتhttp://hamsa.sharif.edu
ایمیلhamsa@sharif.edu
کد qr

معرفی واحد:

در شرایط کسب و کار امروز، خلاقیت و نوآوری شرط لازم و ضروری جهت ادامه بقای سازمان‌هاست. در این راستا انواع سیستم‌های مدیریتی نظیر سیستم‌های مرتبط با مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های مدیریت تولید و عملیات، سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند که لازم است با خلاقیت و نوآوری سازمان را در موقعیتی قرار دهند که بتواند در شرایط رقابتی امروز نقش خود را در محیط کسب و کار ارتقا دهد. دفتر همگام سازمان شریف (همسا)، دفتری است که بر اساس استانداردهای جهان تراز، به بهبود و ارتقای سیستم‌های مدیریتی سازمان‌های تولیدی و خدماتی می‌پردازد. همگام سازمان شریف (همسا) خود را متعهد می‌داند که همواره در کنار مشتریان خود بوده و همگام با ایشان به توسعه و بهبود سیستم‌های مدیریتی بپردازد.

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

 • طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها
 • طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت آموزش سازمان‌ها
 • طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین سازمان‌ها
 • طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت لجستیک سازمان‌ها
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی
 • توسعه نرم افزارهای جامع مرتبط با سیستم های مدیریتی سازمان‌ها
 • شبیه‌سازی سیستم‌های صنعتی و خدماتی
 • برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت
 • طراحی و اجرای نظام‌های رتبه‌بندی

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

 • طراحی و اجرای سیستم‌های مناسب استخدام، آموزش، انگیزش، ارتقا
 • هماهنگ‌سازی و یکپارچگی حلقه‌های زنجیره تأمین
 • طراحی و اجرای سیستم‌های توزیع، تأمین، انبارداری، بسته‌بندی و حمل و نقل
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها
 • رتبه‌بندی نرم افزارها، شرکت‌ها و مدیران

معرفی افراد و سمت:

 • دکتر محمد رضا اکبری جوکار استاد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – مدیر دفتر
 • شریف خالق‌پرست دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – مدیر داخلی
 • الهام اسدالهی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – کارشناس
 • مرتضی شایسته‌فر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه خوارزمی – کارشناس