دفتر خدمات فناوری عمردهی سازه‌ها و سیستم‌های الکترو/مکانیکی برنا فناور شریف

اطلاعات واحد
مدیردکتر سعید ادیب نظری
اعضای هیئت موسسدکتر سعید ادیب نظری
تلفن02166164612
وبسایتhttp://borna.sharif.edu
ایمیلadib@sharif.edu
کد qr

معرفی واحد:

دفتر خدمات فناوری عمردهی سازه‌ها و سیستم‌های الکترو/مکانیکی برنا فناور نهادی دان‌ ­بنیان است که با در اختیار داشتن دانش به­‌روز و کارآمد و تجربه متخصصان و نخبگان دانشگاهی با هدف تامین انواع نیازهای پژوهشی و فناوری صنایع مختلف و با انجام انواع پروژه­‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت در زمینه پیاده‌سازی روش‌های نوین تعمیر و نگهداری و ارزیابی رفتارهای مکانیکی و افزایش عمر و قابلیت اطمینان قطعات، سازه‌ها، تجهیزات و سیستم‌های الکترو/مکانیکی به برقراری ارتباط و تعامل موثر با صنعت اقدام می­‌کند.

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

  • بررسی و پیاده‌سازی روش‌های نوین تعمیر و نگهداری
  • بررسی و ارزیابی رفتارهای مکانیکی قطعات، تجهیزات و سیستم‌های پیچیده از قبیل الکترو/مکانیکال سیستم
  • ارزیابی و افزایش­ عمر، دوام و قابلیت اطمینان قطعات، سازه‌ها، تجهیزات و سیستم‌ها
  • طراحی، ساخت و جوان‌سازی قطعات، تجهیزات و سیستم‌های پیچیده مانند الکترو/مکانیکال سیستم
  • ارائه خدمات پژوهشی در زمینه‌های فوق

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

  • قطعات، تجهیزات و سیستم­‌های پیچیده از قبیل الکترو/مکانیکال سیستم
  • ارزیابی و افزایش­ عمر، دوام و قابلیت اطمینان و جوان‌سازی قطعات، تجهیزات، سیستم‌ها و امکانات

معرفی افراد و سمت:

دکتر سعید ادیب نظری، مدیر و موسس

لیدا خسروسرشکی، کارشناس

فاطمه خسروسرشکی، کارشناس