دفتر خدمات فناوری چاه و مخازن نفتی شریف

اطلاعات واحد
مدیردکتر محسن مسیحی
اعضای هیئت موسسدکتر محسن مسیحی
تلفن02166166425
آدرستهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، طبقه سوم ساختمان جنوبی
وبسایتhttp://wrts.sharif.edu
ایمیلwrts@sharif.edu
کد qr

معرفی واحد:

این دفتر در سال 1395 به منظور ارائه خدمات فناورانه در حوزه صنعت نفت با محوریت چاه و مخزن با بکارگیری توانمندی‌های موجود در دانشگاه ایجاد شده است.

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

 • مطالعات یکپارچه مخازن و بررسی چالش‌های حرفه‌ای در موضوعات مرتبط با توسعه مخازن نفت و گاز
 • توسعه و انتقال فناوری و بومی‌سازی روش‌های نوین ازدیاد برداشت برای مخازن کشور از طریق همکاری‌های بین‌المللی
 • توسعه و انتقال فناوری دیجیتال مغزه(digital core analysis) با همکاری دانشگاه امپریال کالج لندن
 • مدیریت ساخت برخی تجهیزات درون چاهی در تعامل با ظریف‌های پژوهشی درون و بیرون دانشگاه
 • مدیریت خدمات آزمایشگاهی مغزه و سیال مخزن به منظور فعال‌سازی ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه
 • اجرای کارگاه‌های تخصصی به منظور انتقال دانش فنی و تجربیات متخصصین مرتبط با حوزه مخزن و چاه

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

 • مطالعه میدان نفتی پارس جنوبی
 • تهیه نرم‌افزار مدل‌سازی مخازن با روش پرکولاسیون
 • مطالعه آسیب سازند در اثر تزریق آب

معرفی افراد و سمت:

 • دکتر محمد حسین غضنفری عضو هیات مدیره
 • مهندس بهروز حریمی کارشناس اجرایی
 • مهندس محمد پروازدوانی مشاور صنعتی
 •  مهندس رضا شمس کارشناس اجرایی