مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۰۹/۱۳

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شریف و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران


22
44
55
66
77
88
99
111
previous arrow
next arrow
22
44
55
66
77
88
99
111
previous arrow
next arrow

به منظور ايجاد و گسترش همكاريهاي علمی و فناوری و در راستای هم افزایی در مسیر تحقق توسعه اقتصادی استان تهران و توانمندسازی ارکان مختلف سازمان مديریت و برنامه ريزي استان تهران، تفاهم نامه ی همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی؛ صبح امروز چهارشنبه 15 آذرماه تفاهم نامه ی همکاری میان دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف و مهندس تركي رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران امضاء شد.
این تفاهم نامه به منظور ايجاد و گسترش همكاريهاي علمی و فناوری و در راستای هم افزایی در مسیر تحقق توسعه اقتصادی استان تهران و توانمندسازی ارکان مختلف سازمان مديرت و برنامه ريزي استان منعقد گردید.
بر اساس این گزارش؛ همکاری و مشاوره تخصصی در راستاي برطرف نمودن چالش هاي استان تهران، همکاری در تهيه پيوست هاي علمي طرح هاي استاني با استفاده از ظرفيت دانشگاه صنعتی شریف، همکاری در تسهیل تحقق مأموریتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری سازمان مديریت و برنامه ريزي استان تهران، در اختيار قراردادن توانمندي هاي فني و مشاوره اي دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نيازمندي هاي سازمان مديریت و برنامه ريزي استان تهران، ارائه خدمات در راستاي توانمند سازي منابع انساني سازمان مديریت و برنامه ريزي استان تهران، همکاری در مسئله شناسی و تدوین نقشه راه پژوهشی برای حل مسائل، همکاری در ارایه راه حل ها در توسعه متوازن منطقه ای، ارایه تحلیل و کمک به ارتقا نظام حکمرانی منطقه ای استان تهران و فرآیندهای سیاستگذاری منطقه ای از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می شود.
این تفاهم نامه در 8 ماده تنظیم و تصویب گردیده و و مدت اعتبار آن از تاریخ امضاء به مدت سه سال خواهد بود.